Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Öst, arresten Eksjö, den 2 november 2016

2017-11-06