Opcat-inspektion av Stockholms läns sjukvårdsområde, Barn- och ungdomspsykiatriska klinikens heldygnsvård, den 15–19 juni 2017

2018-04-03