Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Kronoberg, den 26 januari 2017

2017-12-27