Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Storboda, den 7 och 8 februari 2017

2017-12-27