Opcat-inspektion av Landstinget Värmland, allmänpsykiatriska slutenvården vid Centralsjukhuset i Karlstad, avdelningarna 42 och 46, den 11 och 12 maj 2017

2018-09-20