Opcat-inspektion av Rättsmedicinalverket, Rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm, den 23 maj 2017

2018-02-27