Opcat-inspektion av Region Norrbotten, allmänpsykiatriska slutenvården vid Sunderby sjukhus den 27–29 juni 2017

2018-11-12