Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Bergslagen, arresten Örebro, den 13 februari 2018

2018-05-02