Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Väst, arresten Lidköping, den 26 mars 2018

2018-08-06