Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Visby, den 27 och 28 juni 2018

2018-12-17