Opcat-inspektion av Region Gotland, Psykiatriska klinikens heldygnsvård vid Visby lasarett, den 27 och 28 juni 2018

2018-11-02