Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Öst, arresten Värnamo, den 11 september 2018

2018-12-17