Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Nord, arresten Lycksele, den 20–22 november 2018

2019-02-20