Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Nord, arresten Luleå den 23 och 24 januari 2019

2019-03-20