Opcat-inspektion av Region Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, Rättspsykiatri vård Stockholm, Sektion Syd, Helix den 29 och 30 januari 2019

2019-12-27