Opcat-inspektion av Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrisk akutmottagning Östra, den 6 och 7 februari 2019

2019-07-12