Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Syd, arresten Karlskrona den 4 april 2019

2019-05-16