Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Kumla, den 25 och 26 april 2019

2019-06-11