Opcat-inspektion av Migrationsverket, förvaret i Ljungbyhed, den 3–5 september 2019

2020-04-07