Oanmäld Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Väst, arresten Borås, den 22 och 23 januari 2020

2020-04-24