Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Stockholm, arresten Västberga den 15–17 september 2021

2022-03-09