Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, placeringsenheten, den 22 och 23 september och den 1 oktober 2021

2022-03-15