Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Karlstad, den 23–25 november 2021

2022-10-07