Remissyttranden

Ett urval av JO:s yttranden över lagstiftningsremisser

Remissyttrandena ligger i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012 och tidigare

Senast uppdaterad 2021-11-30