JO webbáiki galgá erenomážit veahkehit daid geat ohcet rávvejeaddji JO- mearrádusaid dahje dan gii háliida dahkat webbaváidaga.

Webbáiki lea ráhkaduvvon ng. responsiiva hábmemiin, dat mearkkaša ahte dat vuogáiduvvá  geava-headdji šearbmasturrodaga jelgii- ovdamearkka dihte dábálaš dihtoršearpma, lohkanpláhta dahje mobiilla jelgii.