א פארלעמענטארע אויטאריטעט

jo instruktion 1810 s 01 frilagd pp

א פארלעמענטארע אויטאריטעט

דער אפיס פון די פארלעמענטארע אמבודסמענער (JO) איז אן אגענטור אונטער’ן פארלאמענט און א טייל פון די פארלעמענטארע קאנטראל.

לייענען מער

די אמבודסמענער

די אמבודסמענער

עס זענען פארהאן פיר אמבודסמענער (JO).

לייענען מער

היסטאריע

medalj framsida

היסטאריע

דער אפיס פון די פארלעמענטארע אמבודסמענער (JO) איז געגרינדעט געווארן באזירט אויף די 1809 קאנסטיטוציע.

לייענען מער