א פארלעמענטארע אויטאריטעט

Foto Johanna Hanno

א פארלעמענטארע אויטאריטעט

דער אפיס פון די פארלעמענטארע אמבודסמענער (JO) איז אן אגענטור אונטער’ן פארלאמענט און א טייל פון די פארלעמענטארע קאנטראל.

לייענען מער

די אמבודסמענער

די אמבודסמענער

עס זענען פארהאן פיר אמבודסמענער (JO).

לייענען מער

היסטאריע

jo instruktion 1810 s 01 frilagd pp

היסטאריע

דער אפיס פון די פארלעמענטארע אמבודסמענער (JO) איז געגרינדעט געווארן באזירט אויף די 1809 קאנסטיטוציע.

לייענען מער