Bild på JO:s kontor Fotograf: JO

E parlamenteskere zastupnikia, ja ko sakodiveskoro kjeribe lafi Javno povereniko arakhibaske o kanuni (JO) tano jekh kotor taro e parlamenteskiri kontroliribaskiri zor. E JO isi odgovornost te dikhel i javno buti te primeninel o kanunia hem avera ustavia. O nadzor saikerela hem o kris, avera organ uprave hem odola avera bučarne so anena dužnostia.

E cidibaskiri nukta/točka ki JO: ri buti tani o individualnikano interes bašo jekh prema kanuneskoro hem aver korektnikano ponašibe tari e organ upravakiri rig.  E JO. ri uprava tani jekh kotor tari e konstituciakoro arakhipa sako manušeske osnovno mukhipe – hem hakaipe/pravo.

Upro e parlamenteskere zastupnikia (JO) isto ki Švedia isi avera zastupnikia kas posebno nadzoreskere thana. Ko misal Diskriminaciakoro zastupniko, Čhavengoro zastupniko, Potrošačengoro zastupniko hem panda.

Zadnjo puti 2023-03-27