Ako manuš smatrinela so korkoro tano ja aver džiko sine došalo tretirimo tari jekh organ uprava ja jekh službeniko ko predmeteskoro razmatribe šaj te žalinelpe ko JO.

Bilo koj šaj te kjerel jekh žalba. Na valjani te ovelpe disave posebno berša, te ovel ole švedikano themutnipe ja te bešel ki Švedia či te šaj te žalinelpe. Ni na valjani odova so prijavinelape te važinel e manušeske.

So jekh prijava bi valjani te saikerel

Keda ka bičavelpe jekh prijava bi valjani te saikerel:

  • Prema kaste tani i žalba, mangela te vakerelpe savi organ uprava hem/ja službeniko so smatrinelape so postapindža došalo.
  • Jekh tikno mothovipe taro o predmeti ja ovipe.
  • postupko so smatrinelape došalo hem motivacia soske smatrinelape so i organ uprava hem /ja službeniko so postapindža došalo/ pogrešno
  • Keda ulo akava slučaj
  • Eventualno e dnevnikoskoro – ja e predmeteskoro gendo ki organ uprava
  • anav, adresa hem eventualno telefoneskoro gendo taro o manuš so prijavinela
  • Fotokopie taro o dokumentia so tane importantno te šaj te sikavenpe so i organ uprava hem/ja o službeniko postapindža došalo.
  • potpis e manušestar so prijavinela

Importantno te de tut godi

Anonimno prijave normalno na istražinenape

O JO* ni na istražinela žalbe keda kerelape lafi bašo odnosia so tane duj berš palaldan pophure.

Jekhe prijava prologoncar ovena javno dokumentia odoleske so o dokumentia avena ko JO. Odova značinela so bilo kas isi hako te hramonel o dokumentia ako o informacie ka ikerenape garavde prema o kanuni baši javnost –hem garavdipa

Ako o pravno zastupniko istražinela jekh prijava odoleske kaske so obratinelape i prijava ka doznainelpe odoleskoro anav so prijavinela.

O JO našti te meninel jekh presuda ja jekh odluka. Ako o manuš nae zadovolno e presudaja ja e odlukaja sar jekh pravilo šaj te žalinelpe ki pobari instanca ko odredimo vakti so tano navedimo ki presuda ja odluka.

O JO našti te probinel pučiba bašo dukhavipe/ošteta

—————————–

* Javno povereniko arakhibaske o kanuni

Zadnjo puti 2023-03-27