Isi štar Javno poverenikia arakhibaske o kanuni (JO). Sako posebno odbirinelape taro o parlamenti jekhe periodeske taro štar berš hem ola šaj te odbirinenpe ko nevo. Sako povereniko tano odgovorno kontroliribaske ko plo than. Ov ja oj tane skroz samostalno ki pli buti hem ke ple odluke, nijekh povereniko našti te deluinel ko averengere predmetia.

Jekh taro odola štar poverenikia tano šefi e JO: ge. Ov tano e administraciakoro šefi ple upravake hem odlučinela e bučakoro pravco.

Nae nisave formalnikane kompetenciakere zahtevia e javno poverenikonge. Ola praktikano regrutirinenape obično maškar manuša kas isi asavke kvalifikacie so tane pogodno sar členi ko odola duj hembare krisakere instancie, Hembaro kris hem Hembaro upravno kris. 

Zadnjo puti 2023-04-16