I idea bašo bizavisno institucie e poverenikoncar so izvršinela pravno kontrola, širinelape hem avrialdan taro e phuvjakere granice – preku e javno pravno poverenikoskoro internacionalnikano sorabotibe. I Švedia sine i angluni phuv ki dunjaja so uvodindža jekh parlamentarnikano javno povereniko hem o internacionalnikano interes tano odolea baro prema o švedikano JO: ri dužnost hem o baro iskustvo si isi akate.

O švedikano Javno poverenikoskiri dužnost (JO) osnovindžape 1809 hem o angluno javno pravno povereniko arakhibaske o kanuni odbirindžape 1810. But vakti i Švedia sine korkoro asavke instituciaja. I dujto phuv so osnovindža slično sar o švediakiri JO: ri dužnost sine i Finska 1919. Ki Danska podžindža slično dužnost ko 1955. Ko akala palune decenie i idea o javno poverenikoskoro sistemi širindžape hem o švedikano JO ulo jekh modeli bašo buteder stransko sličnostia. Avdive isi poverenikoskere fukcie ko razno čania – so ni but ni hari tane slično sar o švedikano JO – ko cirka 140 phuvja ko sa e dunjakere kotora.

O interes e švedikano JO – dužnost tano bari ko pravnikia, političajra hem naučnikia ki soro dunjaja. Sako berš o JO priminela 40–50 vizite studienge, informacienge, diskusienge hem panda bučenge. E delegaciakoro bariba varirinela taro pobaro gendo dži ko jekh manuš. O vizitaria avena taro phuvja kote so isi etablirimo pravno poverenikoskiri funkcia ja taro phuvja kas isi namera te phraven slično institucia.

Jekh značajno vizitakoro kotor ko JO organizirinelape sorabotibaja e Švediakiri instituciaja, I uprava bašo internacionalnikano buvlibaskoro sorabotibe (Sida), SIPU internacional, Ministeriumi avrutne bučenge, Parlamenteskoro internacionalnikano sekretariati hem Raoul Walenberg institucia.

International Ombudsman Institute (IOI) tani jekh ki Viena ki Austria bazirimi organizacia sorabotibaske maškar o pravno poverenikia ko dunjajakere sa o phuvja. Sako štarto berš i organizacia angažirinela jekh internacionalnikani pravno poverenikongiri konferencia, kote so skoro sa o učlanime phuvja tane prestavime.

Jekh šukar etablirimo kontakti isto isi e Evropakere pravno poverenikoja (EU- pravno povereniko) ko Strasburg, Francia, kaskiri delatnost saikerela tretiribe o žalbe keda kjerelape lafi baši nepravda ko EU-organi.

Organizacie avrialdan i Švedia – jekh biriba

Nordikane phuvja

EU

Internacionalnikane organizacie

Zadnjo puti 2023-04-16