צוטריט

די וועבסייט איז אויסגעשטעלט צו ערלויבן אייך אלס א באזוכער צו טרעפן די זעלבע אינפארמאציע אויף פארשידענע אנדערע אופנים.

דער בלאט 'פוטער' ענטהאלט אויך עטליכע שארטקאטס.

טוישן טעקסט מאס

איר קענט טוישן די מאס פון די טעקסט אין אייער בראוזער. פיל בראוזערס לאזן אייך דאס טון דורכ'ן אראפהאלטן דעם Ctrl  קנעפל און נוצן די סקראל רעדל אויף אייער מייז. אויב דאס ארבעט נישט, קענט איר נוצן די 'Visa' (וויו) מעניו פון אייער בראוזער:

  • אינטערנעט עקספלארער: וועלט אויס 'Visa', נאכגעפאלגט דורך 'Textstorlek'
  • פייערפאקס: וועלט אויס 'Visa', נאכגעפאלגט דורך 'Textstorlek'.
  • איר קענט אויך אראפהאלטן דעם קאנטראל קנעפל און דרוקן + אדער -.
  • סאפארי: וועלט אויס 'InnehållI', דאן 'Öka textstorleken' אדער 'Minska textstorlek'
לעצטע דרהיינטיקט 2019/11/14