Bild på JO:s kontor Fotograf: JO

Valtiopäivien oikeusasiamiehet eli arkipäiväisesti oikeusasiamies on osa valtiopäivien (Ruotsin valtiopäivät) kontrollivaltaa. Oikeusasiamiehen tehtävänä on valtiopäivien puolesta valvoa lakien ja muiden säädösten soveltamista julkisessa toiminnassa. Valvonta kattaa sekä tuomioistuimet ja muut viranomaiset että niiden toimihenkilöt.

Oikeusasiamiehen toiminnan lähtökohtana on yksityisen kansalaisen tarve saada viranomaisilta lainmukaista ja muutenkin asiallista kohtelua. Oikeusasimiehen virasto on osa kansalaisten vapauksien ja oikeuksien perustuslaillista suojaa.

Valtiopäivien oikeusasiamiesten lisäksi Ruotsissa on myös muita asiamiehiä, jotka valvovat omia erityisiä valvonta-alueitaan. Esimerkkeinä näistä ovat syrjintä-, lapsi- ja kuluttaja-asiamies ym.