Bild på JO:s kontor Fotograf: JO

Valtiopäivän ompyytsmannit, eli arkipäivän kielessä Jystitieompyytsmanni (JO), on tärkeä osa valtiopäivän (Ruottin parlamentin) tarkistusvallasta. JO:la on tehtävä ette valtiopäivän kehässä suorittaa valvontaa kuinka lakia ja muita säätöksiä sovelethaan julkisessa toimessa.  Valvonta sisältää sekä tuomioistuimia ette muita viranomaisia kuin net toimenhaltijat jokka niissä on töissä. 

Lähtökohtana JO:n toiminalle on yksityisen kiinostus ette viranomaisitten käsittely on  lainmukhainen ja kaikin puolen korehti kohtelu viranomaisitten puolelta. JO-virasto on yks osa yksitysen perustuslakhiin liitetty suoja perusoikeuksista.

Valtiopäivän ompyytsmannit (JO) lisäks on Ruottissa muita ompyytsmannia, jolla on erikoisia valvonta alueita. Esimerkkiä niistä on Syrjintäompyytsmanni. Lastenompyytsmanni, Konsymentompyytsmanni y. m.