JO pittää valvoa ette julkinen valta suoritethaan lain ja säänöitten mukhaan. JO:n tehtävä on ette tarkistaa ruottin viranomaisia – ei privaatti yrityksiä eli pulitiikkeriä luottamustehtävissä.

JO:n valvonan alla on

  • valtion viranomaiset (tuomioistuimet kans)
  • kunnaliset ja maakäräjänkunnalisia viranomaisia
  • virkamiehiä valtion, kunnan ja maakäräjäkunnan viranomaisissa
  • muut jokka on saanheet luottamuksen harjottaa viranomaisena (viranomaisen harjottaminen merkittee päätöksentekoa eli muuta toimintaa jokka viittavat ette net on osana yhteiskunnan toimivallasta suhteessa kansalaishiin) 

JO:n valvonta ei sisälä

  • luottamustehtävissä olevia henkilöitä, siis hallitus ja yksityisiä ministeriä, valtiopäivän eustajia, kunnan eli maakäräjän valtuuston eustajia
  • jystitiekansleri (JK)
  • valtion puulaakia ja säätiöitä (jos valitus koskee käsittelyä ette saa ulos ylheisiä tokymenttiä sillon saattaa välistä valittaa)
  • kunnalisia puulaakia ja säätiöitä (sama kun valtion puulaakia ja säätiöitä, katto ylhäälä)
  • meetia: avisia, raatiu, teevee
  • privaattia yrityksiä, kun esimerkiks pankkia, vakkuutuspuulaakia, atvokaattia ja privaatti toimivia lääkäriä. 
Viimeks päivitetty 2023-03-28