On olemassa neljä jystitieompyytsmannia (JO). Net valtiopäivät saattavat valita eriksheen neljän vuoen kauele ja niitä mennee valita uuesti. Jokhainen ompyytsmanni vastaa valvontaa omala vastuun alala. Hän on täysin ittenäinen työssään ja päätöksissään, ei mikhään JO saata vaikuttaa toisitten asioihiin.

Yks näistä neljästä ompyytsmannista on pääjystitieompyytsmanni. PääJO on hallinolinen viraston päälikkö ja päättää kononaisuuen suuntaa toiminassa. 

Ei ole yhtään viralista pätevyyen vaatimusta jystitieompyytsmannile. Käytänössä rekryteerathaan ompyytsmannia tavalisesti henkilöitten kesken jolla on sellaiset kvalifikasjuunit ette heitä piethään sopivana eustajina näissä korkeimissa tuomioistuimen instansissa, Korkein tuoimoistuin ja Korkein hallintotuomioistuin.