Itea riippumattomasta laitoksista joitten ompyytsmannit harjottavat oikeulista kontrollia, levisi kans maitten rajotten ulkopuolele – mm. JO:n kansainvälisen työn kautta. Ruotti on ensimäinen maa mailmassa joka otti käythöön parlamenttaarisen jystitieompyytsmannin ja kansainvälinen kiinostus on sen takia suuri ruottin JO-virasthoon ja se pitkä kokemus mitä on tällä alala.

Ruottin Jystitieompyytsmannin virasto (JO-virasto) perustethiin 1809 ja sen ensimäinen jystitieompyytsmanni valithiin 1810. Ruotti oli pitkhään yksin pitämhään tällaista laitosta. Seuraava maa joka perusti ruottin JO-viraston vastaavan laitoksen oli Suomi 1919. Tanskassa tuli samannäkönen virasto 1955. Olletikki viimi vuosikymmenitten aikona on ompyytsmannasysteemin itea leviny ja ruottin JO-virasto on ollu mallina monele ulkomaitten vastaaville.  Nyt on suunile 140 maaasa kaikissa mailmanosissa virkoja jolla on monenlaisia ompyytsmannin fynksjuunia –  jokka vähemin eli enemän muistuttavat ruottin JO-virastoa. 

Kiinostus ruottin JO virasthoon on hyvinki suuri jyristitten, pulitiikeritten ja tietemiehitten kesken ympäri mailmaa. JO ottaa vuosittain vasthaan noin 40-50 vierailua, jokka haluavat oppia, saa informasjuunia, keskustella ja ynnä muuta. Delekasjuunitten koko vaihtelee yksityisestä aika monheen. Vierailijat tulevat ensi käessä maista missä on vasta perustettu ompyytsmannafynksjuuni eli maista, jolla on tarkotus luoa samankaltaisen laitoksen.  

Huomattava osa vierailuista JO:n tykönä järjestethään yhteistyössä mm. näitten kans: Ruottin instityytti (Svenska Institutet), Johtokunta kansainväliselle kehitysyhteistyöle (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida), SIPU International, Ulkomaanteparttementti (Utrikesdepartementet), Valtiopäivän kansainvälinen kanslia (Riksdagens internationella kansli) ja Raoul Wallenberg Institute.

International Ombudsman Institute (IOI) on yksi Itävallan pääkaupunkissa Wienissä oleva yhteistyö orkanisasjuuni ompyytsmannile mailman kaikista maista. Orkanisasjuuni järjestää joka neljäs vuosi kansainvälisen ompyytsmannakonferensin missä kohta kaikki jäsenmaat pruukaavat olla eustettuna. 

Hyvin etableerattu kontakti on sen lisäks Euruupan ompyytsmannin (EU-ompyytsmanni) kans Strasbourgissa, Franskassa, jonka toiminta on ette käsitellä valituksia, jokka koskevat epäkohtia EU-orkaanissa.  

Orkanisasjuunia Ruottin ulkopuolela – valinta

Pohjoismaissa

EU

Kansainvälisiä orkanisasjuunia