Jos pittää ette sitä itte eli joku muu on käsitelty väärin viranomaisen eli virkamiehen asian käsittelyssä sillon sitä saattaa valittaa JO:hun. Jokhainen saattaa tehhä ilmotuksen. Ei tarvitte olla erikoinen ikä, olla ruottin kansalainen eli asua Ruottissa ette saa valittaa. Eikä se ole pakko ette on itte henkilökohtaisesti kosketuksissa siihen mitä ilmottaa. 

Mitäs ilmotus pittää sisältää?

Kun lähättää sisäle ilmotuksen se pitäis sisältää:

  • Ketä valitus koskee, siis mitä viranomaista ja/eli virkamiestä ketä piethään on toiminu väärin. 
  • Lyhy kertomus asiasta eli mitä on tapahtunu.
  • Se toiminta mitä sitä pittää olevan väärin ja mutiveerinki miksi sitä pittää ette viranomainen ja/eli virkamies on toiminu väärin. 
  • Koska asia tapahtui. 
  • Jos on yhtään tiaarie- eli asianumeroa viranomaisen tykönä.
  • Ilmottajan nimi, osote, ja jos on telefuuninumero.
  • Kopiot tokymentistä, jokka on tärkeät näyttämhään ette viranomainen ja/eli virkamies on toiminu väärin. 
  • Ilmottajan allekirjotus.

Tärkeä ajatella

Nimetöntä ilmotusta tavalisesti ei selvitetä.

JO ei tavalisesti selvitä valituksia jokka koskevat tilantheita jokka on enemän kun kaks vuotta takashiin aijassa. 

Ilmotus liitheitten kans tulevat julkiseks tokymentiks eli asiakirjaks sillon kun net tulevat JO:hun. Se merkittee ette kellä hyvänsä on oikeus ottaa ossaa tokymentistä eli asiakirjoista, jos tiot ei piä pittää salattuna julkisuus- ja salalain mukhaan. 

Jos JO selvittää ilmotuksen sillon se ketä ilmotus koskee saapi tion kuka se on joka valittaa.

JO ei saata muuttaa tuomiota eli päätöstä. Jos ei ole tyytyväinen tuomion eli päätöksen kans sitä saattaa tavalisesti valittaa korkeamphaan instanshiin sen aijan sisälä mitä ilmotethaan tuomiossa eli päätöksessä.

JO ei saata selvittää kysymyksiä vahinkonkorvauksista.  

Viimeks päivitetty 2023-03-28