Tulos JO:n tarkistuksesta tokymenteerathaan yhessä päätöksessä eli prutukollassa.

Lausuntoissa päätöksissä ja prutukollissa JO tekkee selväksi jos se tarkistettu viranomainen on toiminu lain mukhaan eli ei. Jos viranomainen on toiminu väärin JO ilmottaa kritiikkiä joka saattaa kohtistua sekä viranomaisheen ette yksityisheen virkamiehesheen. Kaikista ilmotuksista nuin 10-13 prusenttia johtuvat jonkinlaisheen kritiikhiin. 

JO:n päätös ei ole lailisesti sitova, mikä merkittee ette se viranomainen ketä on moitittu viralisesti ei tarvitte seurata JO:n kritiikkiä. Käytänössä se kuitekki tapahtuu kohta aina. Useasti viranomainen käyttää JO:n lausuntoa työssään ja sillä tavala paranethaan sisäiset rytiinit ja säänöt. 

Joka vuosi JO julkasee yhen virankertomuksen ruottiks missä periaatheelisesti kiinostavimat päätökset on mukana. 

Kiinostus JO:n työhön on kans meetian puolelta hyvin suuri. Meetia valvoo jatkuvasti JO-ilmotuksia ja JO-päätöksiä. 

Viimeks päivitetty 2023-03-28