Valtiopäivän ompyytsmannit (JO) on viranomainen valtiopäivän alla ja osa valtiopäivän valvontavallasta.

Valvontavalta on yhteenvetävä käsite valtiopäivän erikoisista maholisuuksista tarkistaa ja valvoaa hallitusta ja julkista hallintoa. Valvontavallassa on kolme ossaa: 

  1. Parlamenttaarinen tarkistus: valtiopäivämiehitten oikeus jättää kysymyksiä hallitukselle, Perustuslainvaliokunta (KU) tarkistaa ministeritten virankäyttöä ja hallituksen asioitten käsittelyä, valtiopäivän maholisuus ette jättää epäluottamusilmotuksen hallituksen ministeriä kohti, y.m. 
  2. Oikeutelinen tarkistus: Valtiopäivän ompyytsmannit (JO) tarkistavat ette viranomaiset käsittelevät kansalaisia lain mukaisesti.
  3. Tehokkuuen tarkistus: Riksrevisuuni tarkistaa mihinkä valtion rahat käytethään ja kuinka tehokhaasti net käytethään. 

Valtiopäivät valittevat suorhaan opyytsmannit (JO). Ompyytsmannit on täysin ittenäisiä heän päätöksissä ja on suorhaan vastuussa valtiopäiväle. Joka syksy net jättävät virastonkertomuksen valtiopäivile. Virastokertomus selvittää kulunheen vuoen työn statistiikala ja valikoituila päätöksillä.

JO:n tehtävä

Päätarkotus JO:n toiminalla on ette eistää oikeuenturvaa. JO pittää olletikki kattoa ette viranomaiset ja tuomioistuimet seuraavat perustuslain vaatimusta ette olla neytraali ja asialinen ja ette julkinen toiminta ei tule väärin kosketukshiin kansalaisitten perusoikeukshiin. Valvontatyössä JO tarkistaa ette viranomaiset käsittelevät heän asiat ja suorittavat heän tehtävät toimessa olevitten säätöksitten mukhaan.

JO:n tarkistus alottaa yleisön ilmotukset ja omila alotheila. JO inspekteeraa säänölisesti viranomaisia ja tuomioistuimia ympäri maata.

JO:n toimivalta

JO:la on oikeus lausua päätöksessä jostakin toimesta mitä joku viranomainen eli toimenhaltija on tehny, jos se rikkoo jotakin lakia eli muuten on väärä eli sopimaton.

JO:la on oikeus tehhä ohjaavia lausuntoja jokka tuottavat ette oikeuensovelus tullee yhtenäiseks ja johtonmukaiseks.

JO saattaa, erikoisena syyttäjänä, nostaa syytettä toimenhaltijaa vasthaan, joka ei ole seuranu sitä mitä hänelä on tehtävänä omassa virassa eli toimessa, ja on sillä tavala tehny muunlaisen rikolisen toimen kun paino- eli sananvaphaus rikoksen. 

JO saattaa ilmottaa virkamiehen koetettavaks tisipliinivastuuesta.JO saattaa tehhä esityksen säätöksen muutoksesta valtiopäivile eli hallitukselle.

JO saattaa jättää yhen asian ortinaarie viranomaiselle käsiteltäväks.