Ajatus oikeuskäytäntöä tarkastavista riippumattomista oikeusasiamieselimistä on myös levinnyt maamme rajojen ulkopuolelle – muun muassa oikeusasiamiesviraston kansainvälisen yhteistyön kautta. Ruotsi oli maailman ensimmäinen valtio, jossa otettiin käyttöön valtiopäivien oikeusasiamiesjärjestelmä, ja Ruotsin oikeusasiamiesvirasto sekä siitä saatu pitkäaikainen kokemus on herättänyt suurta kansainvälistä mielenkiintoa.

Ruotsin oikeusasiamiesvirasto perustettiin 1809 ja ensimmäinen oikeusasiamies valittiin vuonna 1810. Ruotsi oli pitkään ainoa maa, jolla oli tämänlainen elin. Seuraavaksi oikeusasiamiesvirastoa vastaavan elimen otti käyttöön Suomi vuonna 1919. Tanskassa vastaava virasto alkoi toimia vuonna 1955. Ennen kaikkea viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana oikeusasiamiesjärjestelmä on levinnyt muuallekin, ja Ruotsin oikeusasiamiesvirasto on toiminut mallina useille ulkomaisille vastaaville elimille. Tällä hetkellä on käytössä erilaisia oikeusasiamiestoimintoja – jotka kaikki jossakin määrin muistuttavat Ruotsin oikeusasiamiesvirastoa – noin 140 maassa ja kaikissa maanosissa.

Ruotsin oikeusasiamiesvirasto on herättänyt suurta mielenkiitoa juristien, poliitikkojen ja tiedemiesten keskuudessa kaikkialla maailmassa. Oikeusasiamiesvirastoon tehdään vuosittain noin 40–50 vierailukäyntiä opinto- ja tiedonhankintamielessä sekä keskustelutarkoituksessa ym. Kävijät ovat kotoisin ennen kaikkea maista, joihin on vastikään perustettu oikeusasiamiestoiminto tai joihin on tarkoituksena perustaa samanlainen elin.

Suuren osan vierailukäynneistä järjestetään yhteistyössä Ruotsin instituutin, Ruotsin kansainvälisen kehitysyhteistyön keskusviraston (Sida), SIPU Internationalin, ulkoasiainministeriön, valtiopäivien kansainvälisten asioiden kanslian ja Raoul Wallenberg Instituten kanssa.

Kansainvälinen oikeusasiamiesinstituutti (IOI) on Wienissä sijaitseva, maailman kaikkien maiden oikeusasiamiesten yhteistyöorganisaatio. Se järjestää neljän vuoden välein kansainvälisen oikeusasiamieskonferenssin, jossa useimmat jäsenmaat ovat tavallisesti edustettuina. Viimeksi konferenssi pidettiin syksyllä 2012 Uuden-Seelannin Wellingtonissa.

Oikeusasiamiesvirastolla on myös vakiintuneet yhteydet Ranskan Strasbourgissa toimivaan Euroopan oikeusasiamieheen (EU-oikeusasiamies), jonka toiminta koostuu EU-elinten epäkohtia koskevien valitusten käsittelystä.

Ruotsin ulkopuoliset järjestöt – valikoima

Pohjoismaat

EU

Kansainväliset järjestöt