Sverige var det första landet i världen som tillsatte en parlamentarisk justitieombudsman. Det var för mer än 200 år sedan. Det internationella intresset för det svenska JO-ämbetet har under lång tid varit stort och är det fortfarande. I dag finns likande institutioner i 140 länder, i alla världsdelar.

JO har sedan 1970-talet ägnat sig åt internationell samverkan och deltar i olika nätverk för ombudsmän, såsom International Ombudsman Institute (IOI) som är en global organisation för ombudsmän. JO prioriterar för närvarande samverkan i det geografiska närområdet och utbyter ofta erfarenheter inom de nordiska och baltisk-nordiska nätverken. Genom det internationella erfarenhetsutbytet kan JO dels utveckla den egna verksamheten, dels bidra till andra länders utveckling i olika hänseenden.

Organisationer utanför Sverige – ett urval

Norden

Internationella organisationer

EU