Statistics

The Parliamentary Ombudsmen's fiscal year starts July 1 and ends June 30.

Development of complaints received and initiatives in the last 10 years

 

Diagramme over the evolution of complaints

Fiscal year 2018/19

During the fiscal year, 9,152 new cases were registered with the ombudsmen, previous working year: 8,980, an increase of 172 (1.9 %). 8,954 of them were complaints.

9,168 cases were concluded during the period, an increase of 425 (4.9 %); of which 8,975 involved complaints, 91 were cases initiated by the ombudsmen themselves and 102 cases concerned new legislation. 

Complaints and initiatives determined 2018/19

 

Sektordiagram som visar fördelningen av beslut: Avskrivna utan utredning 70 procent. Avskrivna efter viss utredning eller överlämnande till annan myndighet 22 procent. Fullständig utredning, ej kritik 2 procent. Fullständig utredning, kritik 6 procent.

Updated 11/22/2019