Kantelu oikeusasiamiehelle

Jos jonkun mielestä viranomainen tai virkamies on kohdellut häntä tai jotakin toista väärin jonkin asian käsittelyssä, hän voi kannella asiasta oikeusasiamiehelle.

Kuka tahansa voi tehdä kantelun. Kantelun tekijälle ei ole asetettu ikärajoituksia, hänen ei tarvitse olla Ruotsin kansalainen tai asua Ruotsissa saadakseen tehdä kantelun. Kantelijan ei myöskään tarvitse olla millään tavalla asianosainen asiassa, josta kantelu on tehty.

Mitä oikeusasiamiehelle tehtävän kantelun pitää sisältää?

Helpoin tapa tehdä kantelu on käyttää verkkosivun lomaketta, mutta jos kantelu tehdään jollakin muulla tavalla, sen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Ketä vastaan kantelu on kohdistettu, ts. minkä viranomaisen ja/tai virkamiehen kantelija katsoo menetelleen virheellisesti
  • Lyhyt kuvaus asiasta tai tapahtumasta
  • Virheelliseksi katsottu menettely ja perustelut sille, minkä vuoksi viranomaisen ja/tai virkamiehen katsotaan toimineen virheellisesti
  • Tapahtuman ajankohta
  • Viranomaisen mahdollinen diaari- tai asianumero
  • Kantelijan nimi, osoite ja mahdollinen puhelinnumero
  • Kopiot asiakirjoista, jotka ovat tärkeitä viranomaisen ja/tai virkamiehen virheellisen toiminnan osoittamiseksi 
  • Kantelijan allekirjoitus

Pidä mielessä, että:

Nimettömänä jätettyjä kanteluita ei käsitellä.

Oikeusasiamies ei normaalisti myöskään käsittele kahta vuotta vanhempia tapahtumia koskevia kanteluja.

Kantelusta ja sen liitteistä tulee julkisia asiakirjoja niiden saapuessa oikeusasiamiehelle. Tämä tarkoittaa, että kenellä tahansa on oikeus saada nähtäväkseen asiakirjat, ellei tietoja tule pitää salassa julkisuus- ja salassapitolain mukaisesti.

Jos oikeusasiamies alkaa tehdä selvitystä kantelusta, myös se, jota vastaan kantelu on tehty, saa tietää kantelijan nimen.

Oikeusasiamies ei pysty muuttamaan tuomiota tai päätöstä. Jos olet tyytymätön tuomioon tai päätökseen voit yleensä valittaa korkeampaan oikeusistuimeen tuomiossa tai päätöksessä ilmoitetun ajan sisällä.

Oikeusasiamies ei voi ratkaista vahingonkorvauksia koskevia kysymyksiä.