Oikeusasiamiehen tulee valvoa julkisen vallankäytön harjoittamista lakien ja sääntöjen mukaisesti. Oikeusasiamiehen tehtävänä on tarkastaa viranomaisten toimintaa – ei yksityisyrityksiä eikä luottamustoimiin valittuja poliitikkoja.

Oikeusasiamiehen valvonnan alaisia ovat

  • valtion viranomaiset (mukaan lukien tuomioistuimet)
  • kunnalliset ja maakäräjien viranomaiset
  • valtion, kunnallisten tai maakäräjien viranomaisten virkamiehet
  • kaikki muut, joiden hoidettavaksi on uskottu viranomaistoimintaa (viranomaistoiminta merkitsee päätösten tekemistä tai muita toimenpiteitä, jotka ilmaisevat yhteiskunnan valtaoikeuksia suhteessa kansalaisiin) 

Oikeusasiamiehen valvonta ei kata

  • luottamustoimiin valittuja, ts. hallitusta ja yksittäisiä ministereitä, valtiopäivien jäseniä eikä kunnan- tai maakäräjävaltuustojen jäseniä
  • oikeuskansleria
  • valtion yhtiöitä ja säätiöitä (jos kantelu kuitenkin koskee pyyntöä saada kopioita julkisista asiakirjoista, tietyissä tapauksissa voidaan kuitenkin kannella)
  • kunnallisia yhtiöitä ja säätiöitä (samalla tavoin kuin valtion yhtiöitä ja säätiöitä, katso edellinen kohta)
  • joukkotiedotusvälineitä: lehdet, radio, TV
  • yksityisiä yrityksiä, kuten esim. pankit, vakuutusyhtiöt, asianajajat ja yksityispraktiikkaa harjoittavat lääkärit.
Sivu päivitetty 2023-03-27