Oikeusasiamiesvirastolla on 1. heinäkuuta 2011 lähtien ollut käytössään osasto, jonka tehtävänä on valvoa, ettei vapautensa menettäneitä henkilöitä altisteta julmalle, epäinhimilliselle tai muuten alentavalle kohtelulle tai rangaistuksille. Työ perustuu vuoden 2002 YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaiseen pöytäkirjaan (Opcat). Pöytäkirja vaatii, että valtioilla on kansallinen järjestelmä, National Preventive Mechanism (NPM) – ruotsiksi Nationellt besöksorgan (suom. Kansallinen valvontaelin) – joka valvoo asiaa. Oikeusasiamiehen NPM-osaston tulee säännöllisin väliajoin tarkastaa paikkoja, joihin on sijoitettu vapautensa menettäneitä ihmisiä, raportoida näistä käynneistä ja osallistua alan kansainväliseen yhteistyöhön.

Sivu päivitetty 2023-03-28