Oikeusasiamiehiä on neljä. Valtiopäivät valitsee heidät kunkin erikseen neljäksi vuodeksi, ja heidät voidaan valita uudelleen. Kukin oikeusasiamies  vastaa oman vastuualueensa valvonnasta. Oikeusasiamies tekee työnsä ja päätöksensä täysin itsenäisesti, kukaan heistä ei pysty vaikuttamaan toisten asioihin.

Yksi neljästä oikeusasiamiehestä on pääoikeusasiamies. Hän on viraston hallinnollinen päällikkö ja vastaa toiminnan yleisistä suuntaviivoista.

Oikeusasiamiehille ei ole asetettu mitään muodollisia pätevyysvaatimuksia. Käytännössä oikeusasiamiehet rekrytoidaan henkilöistä, joilla on sopiviksi katsotut ansiot kahden korkeimman tuomioistuimen, korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus, jäseniksi pääsemiseen.