Oikeusasiamiehen suorittama tutkinta dokumentoidaan päätökseksi tai pöytäkirjaksi.

Päätöksissään tai pöytäkirjoissaan oikeusasiamies esittää käsityksensä siitä, onko tarkastettu viranomainen toiminut lain mukaisesti vai ei. Jos viranomainen on toiminut virheellisesti, oikeusasiamies antaa kriittisen lausunnon, joka saattaa kohdistua sekä viranomaiseen että yksittäisiin virkamiehiin. Noin 10 % kaikista kanteluista johtaa jonkinlaiseen kriittiseen lausuntoon.

Oikeusasiamiehen päätökset eivät ole oikeudellisesti sitovia, mikä merkitsee, että arvostellun viranomaisen ei muodollisesti tarvitse muuttaa menettelyään oikeusasiamiehen kritiikin mukaiseksi. Käytännössä näin kuitenkin käy melkein poikkeuksetta. Viranomainen käyttää usein oikeusasiamiehen lausuntoa työssään sisäisten rutiiniensa ja sääntöjensä parantamiseksi.

Oikeusasiamiehen verkkosivulla julkaistaan säännöllisesti päätöksiä ja pöytäkirjoja, joiden  arvellaan olevan erityisen kiinnostavia.

Oikeusasiamies julkaisee joka vuosi ruotsiksi virkakertomuksensa, johon on otettu mukaan periaatteellisesti mielenkiintoiset päätökset.

Myös joukkotiedotusvälineet ovat hyvin kiinnostuneita oikeusasiamiehen toiminnasta. Media seuraa jatkuvasti oikeusasiamiehelle lähetettyjä kanteluita ja tämän tekemiä päätöksiä.

Sivu päivitetty 2023-03-27