Oikeusasiamiehelle tehdään vuosittain noin 7 000 kantelua. Kokeneet lakimiehet käyvät läpi kaikki kantelut, minkä jälkeen tehdään arviointi, tuleeko kantelun perustana oleva asia selvittää vai ei. Puolet kanteluista hylätään niitä selvittämättä.  Vaikka kantelua ei selvitettäisikään  –  jos se siis hylätään – tämä ei välttämättä merkitse, että sitä pidettäisiin perusteettomana, vaan hylkääminen johtuu usein jostakin seuraavista syistä.

  • Kantelu koskee jotakin jo selvitettävänä olevaa asiaa, tai asia voidaan selvittää jossakin toisessa elimessä.
  • Kantelija haluaa oikeusasiamiehen muuttavan jotakin tuomiota tai päätöstä.
  • Kantelu koskee arviointia, jossa osapuolilla on eri käsitykset ilman, että kumpikaan niistä on väärä.
  • Kantelijan ilmoittama vika tai epäkohta on jo korjattu.
  • Ei ole käynyt ilmi mitään muuta kuin, että kanneltu asia on tärkeimmiltä osin hoidettu lain puitteissa.
  • Oikeusasiamiehellä ei ole riittäviä syitä ottaa asiaa esille, vaikka voimassa olevia sääntöjä ei olisi täysin noudatettukaan.
  • Kantelu koskee jo suhteellisen vanhaa asiaa. Oikeusasiamies ei periaatteessa ota käsiteltäväkseen kahta vuotta vanhempia asioita.
  • Kantelun tarkoitus on vaikeasti selvitettävissä tai täsmentämätön
  • Kantelu koskee tahoa, joka ei ole oikeusasiamiehen valvonnan alainen.