JO – Riksdagens ombudsmän

Aktuellt

Kategori Pressmeddelande
Publicerat datum: 2024-02-23

Efter allvarliga brister – nu inspekterar JO förvaret i Mölndal på nytt

För ett år sedan genomförde JO en oanmäld inspektion av Migrationsverkets förvar i Mölndal där flera allvarliga brister uppmärksammades, bland annat vad gällde personalens bemötande av de intagna. Nu genomför justitieombudsmannen Per Lennerbrant en uppföljande inspektion för att på nytt granska situationen för personer som sitter frihetsberövade vid förvaret.

Läs mer om Efter allvarliga brister – nu inspekterar JO förvaret i Mölndal på nytt
Kategori Pressmeddelande
Publicerat datum: 2024-02-22

JO kritiserar polischef för att ha kränkt en anställds yttrandefrihet

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant riktar kritik mot en lokalpolisområdeschef för att ha kränkt en anställds yttrandefrihet. Den anställde skrev en debattartikel i Polistidningen och blev sedan kallad till ett medvetandegörande samtal där polischefen bland annat ifrågasatte syftet med artikeln.

Läs mer om JO kritiserar polischef för att ha kränkt en anställds yttrandefrihet

Senaste publicerade beslut

Kritik mot en tjänsteman vid Kriminalvården, anstalten Skenäs, för agerandet i samband med att en intagen deltog vid en huvudförhandling

Se beslut om Kritik mot en tjänsteman vid Kriminalvården, anstalten Skenäs, för agerandet i samband med att en intagen deltog vid en huvudförhandling

Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för agerandet när JO ville komma i kontakt med en intagen. Även frågor om postgranskning

Se beslut om Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för agerandet när JO ville komma i kontakt med en intagen. Även frågor om postgranskning

Kritik mot en region för bristfällig och långsam handläggning av en begäran om att ta del av en allmän handling. Även uttalanden om vikten av att offentlighetsprincipen får genomslag vid myndigheters val av tekniska lösningar och organisatorisk indelning

Se beslut om Kritik mot en region för bristfällig och långsam handläggning av en begäran om att ta del av en allmän handling. Även uttalanden om vikten av att offentlighetsprincipen får genomslag vid myndigheters val av tekniska lösningar och organisatorisk indelning
Sök JO-beslut här