Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-01-20 Diarienummer:1447-2018

  Sms-meddelanden i en beslagtagen mobiltelefon har använts av polis och åklagare i en förundersökning och åberopats som bevis trots att de omfattades av förbud mot beslag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-20 Diarienummer:3471-2018

  Kritik mot Socialnämnden i Motala kommun för brister i handläggningen av ett ärende som rörde omplacering av två syskon som vårdades med stöd av LVU; särskilt fråga om vilken utredning nämnden skulle ha utfört

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-17 Diarienummer:1809-2018

  Kritik mot Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun för handläggningen av ett ärende om bistånd i form av boendestöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-17 Diarienummer:3760-2018

  Kritik mot Socialnämnden i Uddevalla kommun för passivitet vid sökandet efter en flicka som avvikit från ett s.k. HVB-hem där hon var placerad med stöd av LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-17 Diarienummer:5013-2018

  Arbetsmarknads- och socialnämnden i Trollhättans kommun får allvarlig kritik för att den dokumenterat barnärenden på ett sätt som syftade till att försvåra den ena vårdnadshavarens insyn i dessa och för att ha agerat i strid med regeringsformens m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-17 Diarienummer:7924-2018

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Göteborg, för bristande omvårdnad av en intagen med funktionsnedsättning m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-17 Diarienummer:8055-2018

  Allvarlig kritik mot en biträdande enhetschef vid Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att hon motarbetat verkställighet av och satt sig över en domstols beslut om umgänge med umgängesstöd. Även allvarlig kritik mot stadsdelsnämnden.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-16 Diarienummer:2323-2018

  I samband med utfärdande av ett föreläggande av ordningsbot har en polis agerat på ett sätt som inte är förenligt med regeringsformens krav på saklighet och skyldigheten för en polis att uppträda på ett sätt som inger förtroende

  Läs mer
Sök beslut