JO – Riksdagens ombudsmän

Pressmeddelanden och protokoll

Senaste publicerade beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Mariefred, för att inte ha erbjudit intagna utomhusvistelse i tillräcklig omfattning i samband med beslut om avskildhet

Se beslut om Kritik mot Kriminalvården, anstalten Mariefred, för att inte ha erbjudit intagna utomhusvistelse i tillräcklig omfattning i samband med beslut om avskildhet

Kritik mot Kriminalvården, häktet Sollentuna, för att en intagen placerats i en cell utan vare sig säng eller bord samt för andra brister

Se beslut om Kritik mot Kriminalvården, häktet Sollentuna, för att en intagen placerats i en cell utan vare sig säng eller bord samt för andra brister
Sök JO-beslut här