JO – Riksdagens ombudsmän

Aktuellt

Kategori Pressmeddelande
Publicerat datum: 2024-04-16

JO inleder utredning om två rekryteringar vid Länsstyrelsen i Stockholms län

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant har beslutat att inleda en utredning om rekryteringen av en planeringschef och en organisationsutvecklare vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Utredningen inleds mot bakgrund av klagomål som kommit in till JO och av rapportering i media.

Läs mer om JO inleder utredning om två rekryteringar vid Länsstyrelsen i Stockholms län
Kategori Pressmeddelande
Publicerat datum: 2024-04-09

JO inspekterar Stockholms stads arbete med serveringstillstånd

Tisdagen den 9 april inleder justitieombudsmannen Per Lennerbrant en inspektion av Tillståndsenheten vid Socialnämnden i Stockholms stad för att granska deras handläggning av ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Inspektionen kommer bland annat granska arbetet mot otillåten påverkan och jäv.

Läs mer om JO inspekterar Stockholms stads arbete med serveringstillstånd

Senaste publicerade beslut

Kritik mot Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuners gemensamma överförmyndarnämnd för att ha hämtat in uppgifter om anhöriga till en god man utan att det fanns behov av det

Se beslut om Kritik mot Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuners gemensamma överförmyndarnämnd för att ha hämtat in uppgifter om anhöriga till en god man utan att det fanns behov av det

Allvarlig kritik mot Kommunstyrelsen i Vindelns kommun för hanteringen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

Se beslut om Allvarlig kritik mot Kommunstyrelsen i Vindelns kommun för hanteringen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för otillåten avlyssning av ett telefonsamtal mellan en intagen och hans advokat. Även uttalanden om intagnas medverkan i förhandlingar via videolänk

Se beslut om Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för otillåten avlyssning av ett telefonsamtal mellan en intagen och hans advokat. Även uttalanden om intagnas medverkan i förhandlingar via videolänk
Sök JO-beslut här