Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-01-27 Diarienummer:5731-2019

  Social- och arbetsmarknadsnämnden i Lidköpings kommun kritiseras för utformningen av två beslut enligt 11 och 14 §§ LVU samt för att vården av ett omhändertaget barn inte har följts upp enligt 13 a § LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-01-22 Diarienummer:259-2020

  Kritik mot Kriminalvården, häktet Malmö, för att en intagen endast har getts möjlighet till utomhusvistelse under kvällstid

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-01-21 Diarienummer:130-2019

  Granskning av Migrationsverkets handläggningstider (medborgarskapsärenden)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-01-21 Diarienummer:2079-2019

  Granskning av Migrationsverkets handläggningstider (asylärenden)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-01-21 Diarienummer:659-2019

  Granskning av Migrationsverkets handläggningstider (asylärenden med Säkerhetspolisen som remissinstans)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-01-21 Diarienummer:8443-2018

  Granskning av Migrationsverkets handläggningstider (ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-01-19 Diarienummer:1325-2020

  Kritik mot Malmö tingsrätt för bl.a. utformningen av beslut om umgänge med umgängesstöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-01-14 Diarienummer:8068-2018

  Kritik mot Bergsstaten för långsam handläggning av ett ärende om bearbetningskoncession m.m.

  Läs mer
Sök beslut