JO – Riksdagens ombudsmän

Senaste publicerade beslut

Arrestpersonal har nekat en offentlig försvarare att få kontakt med den misstänkte med hänvisning till att ett försvararförordnande inte fanns tillgängligt

Se beslut om Arrestpersonal har nekat en offentlig försvarare att få kontakt med den misstänkte med hänvisning till att ett försvararförordnande inte fanns tillgängligt

En åklagare har nekat en advokat som var privat försvarare att få kontakt med den misstänkte med hänvisning till att advokaten inte var förordnad till offentlig försvarare

Se beslut om En åklagare har nekat en advokat som var privat försvarare att få kontakt med den misstänkte med hänvisning till att advokaten inte var förordnad till offentlig försvarare
Sök JO-beslut här

Lediga jobb

Foto Johanna Hanno

JO söker en erfaren akademiker inom samhällsvetenskap till Opcat-enheten

Vi söker dig som är en dokumenterat skicklig sakkunnig med akademisk grundexamen inom samhällsvetenskap, med inriktning på t.ex. socialt arbete, kriminologi eller annat som JO bedömer relevant (dock ej juridik). Sista ansökningsdag är den 8 januari 2024.

Läs mer

Pressmeddelanden och protokoll

Kategori Pressmeddelande
Publicerat datum: 2023-10-19

Allvarlig JO-kritik mot Södertälje kommun för kontroller av anställda

JO Per Lennerbrant riktar i dag allvarlig kritik mot Kommunstyrelsen i Södertälje kommun för att utan stöd i lag kontrollera om kommunanställda gjort sig skyldiga till brott. Enligt JO står kontrollerna i strid mot regeringsformens skydd för den personliga integriteten och Europakonventionens skydd för privatlivet.

Läs mer om Allvarlig JO-kritik mot Södertälje kommun för kontroller av anställda
Kategori Pressmeddelande
Publicerat datum: 2023-10-18

Socialnämnden i Gällivare kommun inspekteras av JO

JO Thomas Norling fortsätter nu inspektionsserien vid fyra mindre kommuners socialtjänster vilka tidigare uppmärksammats med allvarliga brister. Syftet är att granska hur väl socialtjänsterna hanterar de rättssäkerhetsfrågor som finns vid bland annat tvångsvård av unga. Nästa kommun att inspekteras är Gällivare.

Läs mer om Socialnämnden i Gällivare kommun inspekteras av JO