JO – Riksdagens ombudsmän

Aktuellt

Kategori Protokoll
Publicerat datum: 2024-01-29

Protokoll från inspektion av Statens institutionsstyrelse, det särskilda ungdomshemmet Tysslinge

På uppdrag av JO Thomas Norling genomförde enhetschefen Gunilla Bergerén den 30 oktober–1 november 2023 en oanmäld inspektion av Statens institutionsstyrelse, SiS, det särskilda ungdomshemmet Tysslinge. Nu finns protokollet att ta del av.

Läs mer om Protokoll från inspektion av Statens institutionsstyrelse, det särskilda ungdomshemmet Tysslinge

Senaste publicerade beslut

Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för agerandet när JO ville komma i kontakt med en intagen. Även frågor om postgranskning

Se beslut om Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för agerandet när JO ville komma i kontakt med en intagen. Även frågor om postgranskning

Kritik mot en region för bristfällig och långsam handläggning av en begäran om att ta del av en allmän handling. Även uttalanden om vikten av att offentlighetsprincipen får genomslag vid myndigheters val av tekniska lösningar och organisatorisk indelning

Se beslut om Kritik mot en region för bristfällig och långsam handläggning av en begäran om att ta del av en allmän handling. Även uttalanden om vikten av att offentlighetsprincipen får genomslag vid myndigheters val av tekniska lösningar och organisatorisk indelning

Kritik mot Skatteverkets passiva handläggning av ett bouppteckningsärende. Även uttalanden om myndighetens rutiner för delgivning av vitesföreläggande

Se beslut om Kritik mot Skatteverkets passiva handläggning av ett bouppteckningsärende. Även uttalanden om myndighetens rutiner för delgivning av vitesföreläggande

Kommunstyrelsen i Munkfors kommun får kritik för långsam handläggning av ett ärende om utökning av personlig assistans enligt LSS och för bristande tillämpning av 11 och 12 §§ FL

Se beslut om Kommunstyrelsen i Munkfors kommun får kritik för långsam handläggning av ett ärende om utökning av personlig assistans enligt LSS och för bristande tillämpning av 11 och 12 §§ FL
Sök JO-beslut här