JO – Riksdagens ombudsmän

Aktuellt

Kategori Pressmeddelande
Publicerat datum: 2023-05-31

Allvarlig kritik mot Norrköpings kommun för utredningsmetoder som saknat stöd i lag

JO Per Lennerbrant riktar i dag allvarlig kritik mot Norrköpings kommun för utredningsmetoder som använts i ärenden om misstänkt felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Metoderna har bestått av spaning och dokumentation och har inneburit övervakning och kartläggning av enskildas personliga förhållanden.

Läs mer om Allvarlig kritik mot Norrköpings kommun för utredningsmetoder som saknat stöd i lag
Kategori Pressmeddelande
Publicerat datum: 2023-05-15

Allvarlig kritik mot polischef för ingripande mot journalist

JO Per Lennerbrant riktar i dag allvarlig kritik mot en lokalpolisområdeschef för att utan stöd i lag ha hindrat en SVT-reporter från att filma vid ett polishus. JO är också mycket kritisk mot att polischefen inledde en diskussion med reportern och dennes chef om huruvida filmandet skulle bli föremål för en brottsutredning.

Läs mer om Allvarlig kritik mot polischef för ingripande mot journalist

Senaste publicerade beslut

Försäkringskassan kritiseras för fortsatt långa handläggningstider i ärenden om merkostnadsersättning och för att inte ha underrättat om väsentlig försening. Även uttalanden om tillämpningen av 11 och 12 §§ förvaltningslagen

Se beslut om Försäkringskassan kritiseras för fortsatt långa handläggningstider i ärenden om merkostnadsersättning och för att inte ha underrättat om väsentlig försening. Även uttalanden om tillämpningen av 11 och 12 §§ förvaltningslagen
Försäkringskassan Förvaltningslagen (2017:900) paragraf 9, 11, 12 Långsam handläggning Serviceskyldighet Underrättelse Väsentlig försening

Försäkringskassan får allvarlig kritik för långsam handläggning i ett ärende om ersättning för kostnader för vård utomlands samt för att inte ha hanterat en begäran enligt 12 § förvaltningslagen

Se beslut om Försäkringskassan får allvarlig kritik för långsam handläggning i ett ärende om ersättning för kostnader för vård utomlands samt för att inte ha hanterat en begäran enligt 12 § förvaltningslagen
Försäkringskassan Ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, lagen (2013:513) om paragraf 15 Förvaltningslagen (2017:900) paragraf 12 Ansökan Dröjsmålstalan Långsam handläggning

Allvarlig kritik mot Norrköpings kommun för att utan stöd i lag ha övervakat och kartlagt enskildas personliga förhållanden i utredningar av misstänkt felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Se beslut om Allvarlig kritik mot Norrköpings kommun för att utan stöd i lag ha övervakat och kartlagt enskildas personliga förhållanden i utredningar av misstänkt felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
Kommunal förvaltning Europakonventionen – Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Regeringsformen – RF kapitel 2 paragraf 6 Socialtjänstlagen (2001:453) – SoL Avsaknad av lagstöd Grundläggande fri- och rättigheter Integritet Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar

Försäkringskassan får allvarlig kritik för bl.a. långsam handläggning i två ärenden om ersättning för kostnader för vård respektive tandvård utomlands. Även uttalanden om tillämpningen av 11 § förvaltningslagen

Se beslut om Försäkringskassan får allvarlig kritik för bl.a. långsam handläggning i två ärenden om ersättning för kostnader för vård respektive tandvård utomlands. Även uttalanden om tillämpningen av 11 § förvaltningslagen
Försäkringskassan Ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, lagen (2013:513) om paragraf 15 Förvaltningslagen (2017:900) paragraf 11, 19, 20 Långsam handläggning Underrättelse Väsentlig försening
Sök JO-beslut här

Tillsatta tjänster

Foto Johanna Hanno

Enhetschef och registrator (SÄVA)

JO har anställt en enhetschef (rekryteringsärende ADM 81-2023) och en registrator (SÄVA, rekryteringsärende ADM 117-2023).

Lediga jobb