Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-10-20 Diarienummer:3075-2019

  Kritik mot Migrationsverket för att inte ha prioriterat tre ärenden efter en dröjsmålstalan när en domstol förelagt verket att avgöra ärendena snarast möjligt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-10-20 Diarienummer:7703-2018

  Kritik mot Valnämnden i Örnsköldsviks kommun för ett antal brister i samband med de allmänna valen 2018 och kritik mot en anställd i kommunen som låtit bli att besvara frågor från en partifunktionär

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-10-15 Diarienummer:O 21-2020

  Rättsmedicinalverkets åtgärder inom myndighetens rättspsykiatriska undersökningsverksamhet, med anledning av covid-19, samt konsekvenserna för enskilda

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-10-14 Diarienummer:7674-2018

  En åklagare har inte på ett tillräckligt sätt dokumenterat ett beslut om hämtning till förhör och direktiv om hur det skulle verkställas

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-10-13 Diarienummer:6288-2019

  Individ- och familjenämnden i Umeå kommun får kritik för att ha lämnat ut en sekretesskyddad uppgift till Försäkringskassan

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-10-09 Diarienummer:O 18-2020

  Migrationsverkets åtgärder med anledning av covid-19

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-09-25 Diarienummer:6100-2018

  Allvarlig kritik mot Överförmyndaren i Habo kommun för bl.a. omfattande brister vid handläggningen av ett ärende om godmanskap för ensamkommande barn

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-09-24 Diarienummer:949-2019

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för att myndigheten upprepade gånger meddelat en arbetssökande att han riskerade sanktioner utan att det fanns grund för det

  Läs mer
Sök beslut
 
Lediga jobb Fotograf: JO

JO söker en IT-ansvarig

Pressmeddelande Fotograf: JO

Årsrapport för JO:s Opcat-verksamhet 2019

JO publicerar i dag årsrapporten för Opcat-verksamheten under 2019. Rapporten redogör bl.a. för viktiga iakttagelser i samband med inspektioner hos myndigheter som har i uppdrag att ta emot frihetsberövade.

Pressmeddelande Fotograf: JO

Rättsmedicinalverkets åtgärder med anledning av covid-19

Under våren och sommaren 2020 har chefsJO undersökt vilka konsekvenser åtgärderna för att hindra spridning av covid-19 fått för intagna och patienter i Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter. Granskningen är nu klar.

Pressmeddelande Fotograf: JO

JO granskar rättssäkerhetsfrågor vid polisens omhändertagande av berusade personer

JO Per Lennerbrant har beslutat att granska polisens förmansprövningar vid omhändertagande av berusade personer.

Pressmeddelande Fotograf: JO

Migrationsverkets åtgärder med anledning av covid-19

Under våren och sommaren 2020 har JO undersökt konsekvenserna för intagna i Migrationsverkets förvar av åtgärderna för att hindra smittspridning av covid-19. Granskningen är nu klar.

Pressmeddelande Fotograf: JO

Yttrande till FN:s kommitté mot tortyr

JO har i dag lämnat in ett yttrande till FN:s kommitté mot tortyr (CAT) inför den kommande granskningen av Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr.

Pressmeddelande Fotograf: JO

JO utreder Migrationsverkets hantering av dröjsmålstalan enligt förvaltningslagen

JO Per Lennerbrant har beslutat att öppna ett initiativärende för att utreda Migrationsverkets hantering av framställningar om s.k. dröjsmålstalan enligt 12 § förvaltningslagen.

Ny publikation Fotograf: JO

Årsrapport för JO:s Opcat-verksamhet 2019

Rapporten redogör bl.a. för viktiga iakttagelser i samband med inspektioner hos myndigheter som har i uppdrag att ta emot frihetsberövade.

Illustration verksamhetsår 2018/19 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2018/19.

Bild på justitieombudsmännen. Foton: Pernille Tofte Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Logo twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS-logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.