JO – Riksdagens ombudsmän

Aktuellt

Kategori Pressmeddelande
Publicerat datum: 2024-04-09

JO inspekterar Stockholms stads arbete med serveringstillstånd

Tisdagen den 9 april inleder justitieombudsmannen Per Lennerbrant en inspektion av Tillståndsenheten vid Socialnämnden i Stockholms stad för att granska deras handläggning av ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Inspektionen kommer bland annat granska arbetet mot otillåten påverkan och jäv.

Läs mer om JO inspekterar Stockholms stads arbete med serveringstillstånd

Senaste publicerade beslut

Polismyndigheten har utan stöd i författning lämnat ut uppgifter om personer som bedömts ha kopplingar till kriminella gäng i syfte att förhindra dem från att besöka vissa krogar (den s.k. kroglistan)

Se beslut om Polismyndigheten har utan stöd i författning lämnat ut uppgifter om personer som bedömts ha kopplingar till kriminella gäng i syfte att förhindra dem från att besöka vissa krogar (den s.k. kroglistan)

Uttalanden om Jordbruksverkets möjlighet att ta ut differentierade avgifter beroende på ansökningssätt vid registreringen; även kritik mot verket för bristfällig och felaktig information om möjligheten att betala avgiften med kontanter

Se beslut om Uttalanden om Jordbruksverkets möjlighet att ta ut differentierade avgifter beroende på ansökningssätt vid registreringen; även kritik mot verket för bristfällig och felaktig information om möjligheten att betala avgiften med kontanter

Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Sörbyn, för att ha förmått en intagen att använda en kateter vid ett urinprov

Se beslut om Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Sörbyn, för att ha förmått en intagen att använda en kateter vid ett urinprov
Sök JO-beslut här