Ställföreträdande JO

Cecilia Nordenfelt, Lilian Wiklund och Lars Lindström är ställföreträdande justitieombudsmän.

Bild på stf JO Lilian Wiklund, stf JO, Cecilia Nordenfelt och stf JO Lars Lindström Fotograf: Foto: Pernille TofteStf JO Lilian Wiklund, stf JO Cecilia Nordenfelt och stf JO Lars Lindström (foto: Pernille Tofte)

Riksdagen kan välja en eller flera ställföreträdande ombudsmän. Ställföreträdande ombudsman ska tidigare ha tjänstgjort som riksdagens ombudsman. 

De ställföreträdande justitieombudsmännen kan tjänstgöra när någon av de ordinarie ombudsmännen är lediga en längre tid. 

Senast uppdaterad 2020-05-26